V rámci projektu Hranická historická knihovna zpřístupňujeme také hranický měsíčník vycházející pod názvy Kulturní kalendář města Hranic (1958–1969), Kulturní zpravodaj města Hranic a lázní Teplic n. B. (1969-1970) a Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic n. B. (1970–1990). Podle textu Třicet let Zpravodaje (leden 1989) začal časopis vycházet v říjnu 1958, ačkoli toto číslo neobsahuje žádnou informaci o zahájení vydávání. Poslední číslo vyšlo v červnu 1990. Původní formát sešitků A6 byl od ročníku 1965 nahrazen formátem A5. Celkem vyšlo asi 350 sešitů; jejich obsah zpočátku tvořily hlavně programy kulturních akcí, postupně se přidávaly texty k nejrůznějším výročím, samostatné vlastivědné články a postupně se kulturní kalendář změnil v městský zpravodaj. Skenováno především z fondů Městské knihovny v Hranicích, pět chybějících čísle poskytl Státní okresní archiv Přerov (díky Věře Fišmistrové). Prozatím chybějí 2 čísla a u sešitu ze září 1960 nejsou dvě strany úplné – pokud je někdo šťastným majitelem těchto dnes velmi vzácných kousků a chtěl by je poskytnout k naskenování, nechť laskavě kontaktuje podepsaného.
Jiří J. K. Nebeský:
KKMH
1958

číslo:                                            | 10 | 11 | 12
KKMH I
1959

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6–8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH II
1960

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH III
1961

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH IV
1962

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH V
1963

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH VI
1964

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH VII
1965

číslo:    | 2 |    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH VIII
1966

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH IX
1967

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH X
1968

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KKMH / KZMHLT XI
1969

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KZMHLT / ZMHLT XII
1970

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XIII
1971

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XIV
1972

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | příloha
ZMHLT XV
1973

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XVI
1974

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6–7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XVII
1975
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XVIII
1976
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XIX
1977
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XX
1978
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXI
1979
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXII
1980
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12 | příloha
ZMHLT XXIII
1981
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXIV
1982
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXV
1983
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXVI
1984
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXVII
1985
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXVIII
1986
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXIX
1987
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXX
1988
číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXXI
1989

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZMHLT XXXII
1990

číslo: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

poskytuje ZMHLT prostor zdarmaskenuje ZMHLT zdarma