zpět

Jiří J. K. Nebeský / Nejprve o tom, co v tomto svazku... / 1

ČLÁNKY
Josef H. A. Gallaš – Jiří J. K. Nebeský – Patricie Juračková / Příběh ženy, která bydlela na hranickém hřbitově / Gallašova povídka, její historické pozadí a pokus o psychologický portrét hrdinky / 2
Helena Kovářová / Kostel sv. Havla v Podhoří / Příspěvek k dějinám církevní správy do poloviny 19. století a k stavebně-historickému vývoji / 21
Václav Bednář / C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856–1918 / 32
Edmund Glaise von Horstenau / Vzpomínky na hranickou vojenskou vyšší reálku na konci 19. století / 39
Theodor Jakubka / Co je u nás v Hranicích nového? / Zprávy z let 1894–1895 / 47
Eva Horáková / Vzpomínka na Jednotný klub pracujících v Hranicích / 56
Tomáš Pospěch / Architektura Hranic a lázní Teplic nad Bečvou v letech 1945–1989 / 69

DROBNOSTI
Petr Kadlec / PhDr. Bohuš Vybíral / 85
Jan Havlík / Ladislav Vlodek a komiks / 87

RECENZE
Petr Kadlec / J. Haubelt a kol., Na Hranicku v časech druhé světové války (2011) / 90
Jiří J. K. Nebeský / G. Oplustil, Za humorem cestou necestou (2009) – M. Rulfová, Slzy pro Těšínsko (2006) – J. Frais, Fackovaní andělé (2012) / 92

Jiří J. K. Nebeský / Zemřel Jaromír Zahálka / 95

Kdysi a nedávno 3/2012 – texty
Kdysi a nedávno 3/2012 – příloha
Kdysi a nedávno 3/2012 – obálkavydání svazku podpořilo Město Hranice a Olomoucký kraj