zpět

Jiří J. K. Nebeský / Původně jsem doufal, že za pomyslného... / 1

ČLÁNKY
Bohumír Indra / Hranice ve 2. polovině 17. století / 2
Stanislav Miloš / Starý farní kostel v Hranicích / 28
Stanislav Souček / Z dějin hranického školství / 36
Helena Kovářová / Kaple v Milenově, Slavíči, Velké a Radíkově / 44
„Na počátku jsem články vystřihoval, ale brzy jsem s tím skončil“ – rozhovor s hranickým historikem Václavem Bednářem / 55
Libuše Hrabová / Hranický spolek vysokoškoláků / 61
Jaroslav Hladký / Nakladatel Josef Hladký / 67
Roar Lishaugen / „Skoro unikum v celé světové literatuře“ – představy hranického nakladatele Josefa Hladkého o homoerotické edici / 71
Roman Helcl / Deníkové zápisy z listopadu 1989 / 77
Vladimír Juračka / Vzpomínky na hranický Listopad 89 a na to, co následovalo / 80

DROBNOSTI
Jiří J. K. Nebeský / Několik desítek zavražděných v hranickém lágru / 86
Jiří J. K. Nebeský / Friedrich Kulnigg – malíř hranické krajiny / 87
Jan Havlík / Emanuel Pendl – autor hranické sochy císaře Františka Josefa I. / 88

RECENZE
Petr Kadlec / J. Lapáček, Historie a současnost podnikání na Přerovsku a Hranicku (2009) / 91
Petr Kadlec / V. Bednář – M. Golda – H. Svobodová, Osudové osmičky 20. století v Hranicích (2008) / 92
Jaro Járošík / Výtvarní umělci města Hranic (2009) / 94
JN / Martin Vévoda, Faráři v Drahotuších (2010) / 95
Jaropil Stichlých / Jan Zohorna, Sigma Hranice 1950–1989 (2010) / 96

Kdysi a nedávno 2/2011 – texty
Kdysi a nedávno 2/2011 – příloha
Kdysi a nedávno 2/2011 – obálkavydání svazku podpořilo Město Hranice