zpět

Jiří J. K. Nebeský / První foto – úvodník / 1

ČLÁNKY
Stanislav Miloš / Poznámky k průzkumu Kostelíčka / 2
Jiří J. K. Nebeský / Pohled na Hranice z roku 1670 / 6
„Začal jsem systematicky pátrat“ – rozhovor s nestorem moravské genealogie Vladimírem Rolincem / 10
Jan Štěpán / Plány nerealizované stavby vodního mlýna v Žabníku nad Podhořím / 14
Vladimír Maňas / K nejstarším popisům jedné záhorské obce (Malhotice) / 17
Tomáš Pospěch / Šumné Hranice / 21
Ladislav Janda / Hranické Mexiko, Struhlovsko, Šanghaj a Andršburk / ohlednutí po sedmdesáti letech / 30
Farnost Středolesí v letech 1970–1987 / 39
Jiří J. K. Nebeský / Proměna Městského národního výboru v Hranicích na přelomu let 1989 a 1990 / 45

DROBNOSTI
Václav Bednář / Potomci Judy Lobla Kohn-Zerkowitze / 54
Jiří J. K. Nebeský / Nález knihovny mjr. Dvorského v Drahotuších / 56
Zdeněk Munzar – Tomáš Kykal / Převzetí knihovny mjr. Dvorského / 56
Jiří J. K. Nebeský / Zemřel Ivan Krška / 58

RECENZE
Jaromil Přísných / V. Bednář – M. Černý – J. Lapáček – M. Marada, Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších (2006) / 59
Jaroslav Vyváhala / H. Polák, Hranice – jeden letní den (2008) / 60
Jaromír Shový / T. Pospěch (ed.), Pověsti z Hranicka (2007) / 60
Jarovír Nadšený / H. Kovářová (ed.), Klokočí (2007) / 62
Jarohněv Rozkacev / J. Haubelt – M. Sanetřík, Země moravské brány (2006) / 63
Jaroň Záhorec / M. Kokojanová-Hašková, Záhorská kronika (2004) / 63
Jarek Upozorlivý / Z. Fišer (ed.), Bublinka ze života moravského (2007) / 64

Kdysi a nedávno 1/2009 – texty
Kdysi a nedávno 1/2009 – obálkavydání svazku podpořilo Město Hranice