na úvodní stranu

MAJITELÉ HRANICKÉHO PANSTVÍ V LETECH 1600–1945

Hranice byly poddanským městem, jehož majiteli byli zpočátku církevní instituce, později světské osoby. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství a dosavadní majitelé se stali již jen majiteli hranického (resp. hranicko-lipenského) velkostatku (na počátku 20. let 20. století proběhla "pozemková reforma", která zredukovala rozsah velkostatku na méně než čtvrtinu).
Přehled majitelů hranického (hranicko-drahotušského) panství do konce 16. století najde čtenář v knize Hranice – dějiny města I.
 • 1595–1609 – Anna Marie z Kunovic (1570–1602) a její manžel Zdeněk Žampach z Potštejna (1570–1645)
 • 1609–1612 – Karel Pergar z Pergu a jeho manželka Kateřina Onšička z Bělkovic
 • 1612–1621 – Václav Mol z Modřelic (+ 1625) – za účast na povstání proti králi mu byly Hranice a Drahotuše zkonfiskovány a Ferdinand II. je věnoval Františku z Dietrichsteina
 • 1622–1636 – František z Dietrichsteina (1570–1636), od 1599 kardinál, od 1599 biskup olomoucký, od 1624 říšský kníže, rodová panství odkázal synovci:
 • 1636–1655 – Maxmilián z Dietrichsteina (1596–1655), od 1612 říšský hrabě, od 1631 říšský kníže, ze dvou manželství (Anna Marie pr. z Liechtensteina [1597–1640] a Sofie Anežka hr. z Mansfeldu [1619–1677]) měl celkem 17 dětí, dědicem se stal:
 • 1655–1698 – Ferdinand Josef kníže z Dietrichsteina a Mikulova (1628–1698), s Marií Alžbětou hr. z Eggenbergu (1640–1715) měl celkem 19 dětí, dědicem se stal Leopold Hynek a po něm Valtr František

  Dietrichstein
  více o Dietrichsteinech

 • 1698–1708 – Leopold Hynek kníže z Dietrichsteina a Mikulova (1660–1708), v manželství s Marií Godofredou hr. ze Salmu (1667–1732) se narodily 2 dcery, které však zemřely v dětství a dědicem se stal Leopoldův bratr:
 • 1708–1738 – Valtr František kníže z Dietrichsteina a Mikulova (1664–1738), byl ženatý se Zuzanou Liborií Prakšickou ze Zástřizl (1637–1691) a Karolinou Maximilianou Pruskovskou z Pruskova (1674–1734), všech 10 dětí pocházelo z druhého manželství, dědicem se stal syn:
 • 1738–1781 – Karel Maximilián kníže z Dietrichsteina a Mikulova, hrabě z Pruskova (1702–1784), z manželství s Marií Annou hr. z Khevenhülleru (1705–1764) se narodilo 11 dětí, dědicem se r. 1781 stal syn:
 • 1781–1808 – Karel Jan kníže z Dietrichsteina a Mikulova, hrabě z Pruskova a Leslie (1728–1808), byl ženatý s Marií Kristýnou hr. z Thun-Hohensteinu (1738–1788) a Marií Annou z Baldtauffu (1757–1815), všech 8 dětí pocházelo z prvního maželství, dědicem se stal syn:
 • 1808–1854 – František Josef kníže z Dietrichsteina a Mikulova, hrabě z Pruskova a Leslie (1767–1854), oženil se s Alexandrou Andrejevnou hr. Šuvalovovou (1775–1845), z manželství se narodil jediný syn:
 • 1854–1858 – Josef František kníže z Dietrichsteina a Mikulova, hrabě z Pruskova a Leslie (1798–1858), z manželství s Gabrielou hr. Wratislawovou z Mitrowicz (1804–1880) se narodily 4 dcery, mezi něž byl r. 1862 rozdělen zděděný majetek (hlavou rodu se stal strýc Mořic Jan z Dietrichsteina, jímž rod Dietrichsteinů roku 1864 po měči vymřel – jednou z dcer Josefa Františka pak od roku 1868 pokračoval rod Dietrichstein-Mikulov-Mensdorff-Pouilly, který vymřel po meči r. 1964)
  Dietrichstein-Proskau
  více o Dietrichsteinech

 • 1862–1909 – Gabriela hraběnka z Dietrichstein-Mikulov-Pruskov-Leslie (1825–1909), provdala se za Alfréda z Hatzfeldt-Wildenburgu, od 1870 knížete (1825–1911), z manželství se narodily 2 děti, dědičkou se stala:
 • 1909–1933 – Antonie hraběnka z Hatzfeld-Wildenburgu (1856-1933), provdaná za Michaela Roberta hr. z Althannu (1853–1919), s nímž měla 3 děti, dědicem se stal syn:
 • 1933–1945 – Michael Karel Adolf hrabě z Althannu (1897–1978), jenž měl s Verou Alys Levinge (1911–?) 6 dětí, kvůli německé národnosti mu byl hranicko-lipenský velkostatek r. 1945 konfiskován


  O DIETRICHSTEINECH:
  • Meyers Konversationslexikon: Dietrichstein (1888)
  • Ottův slovník naučný: z Dietrichšteina (1893)
  • P. Mašek: Dietrichsteinové (1992)
  • M. Marek: Genealogie Dietrichsteinů (2004)

  • M. Rigasová: Význam kardinála Dietrichsteina pro rozvoj rozsáhlých urbanistických úprav krajiny mezi Mikulovem,Valticemi a Lednicí (RegioM - Sborník Regionálního muzea v Mikulově, 2004)
  • L. Antonín: Jan Křtitel Karel Dietrichstein-Proskau-Leslie a svobodné zednářství (RegioM - Sborník Regionálního muzea v Mikulově, 2004)

 • 1622–1636 • František kardinál z Dietrichsteina  1636–1655 • Maxmilián kníže z Dietrichsteina  1655–1698 • Ferdinand Josef kníže z Dietrichsteina  1698–1708 • Leopold Hynek kníže z Dietrichsteina  1708–1738 • Valtr František kníže z Dietrichsteina  1738–1781 • Karel Maximilián kníže z Dietrichsteina  1781–1808 • Karel Jan kníže z Dietrichsteina  1808–1854 • František Josef kníže z Dietrichsteina