ROD NEBESKÝCH

Tato stránka vzniká jako orientační bod pro ty, které zajímá genealogie (rodokmen) Nebeských. Uvítáme Vaše dotazy i Vaše informace.
Jméno Nebeský / Nebeská je odvozeno z českého slova „nebe“, pravděpodobně se vztahuje k nějaké lokalitě, případně vychází z nějakého povahového či fyziognomického rysu předka nynějších Nebeských. V České republice žilo k 1. dubnu 2004 přesně 306 mužů a 336 žen s tímto příjmením (řada dalších žije mimo Česko). Pravděpodobnost, že všichni pocházejí z jednoho předka je nízká, nicméně ji nelze zcela vyloučit.

Soupis daňových poplatníků ze samotných Čech z poloviny 17. století (tzv. berlí rula) uvádí osm držitelů tohoto příjmení:

 • u Prahy: Jan Nebeskej, měšťan v Dolní Krči
 • Mělnicko: Adam Nebeský, sedlák v Brozánkách a Jakub Nebeský, přívozník v Pšovce
 • Lounsko: dva Jakubové Nebeští, sedláci v Oboře
 • Pardubicko: Jan Nebeský, sedlák v Rokytnu
 • Mnichovohradišťsko: Martin Nebeský, chalupník v Nové Vsi u Bakova
 • Nymbursko: Svatoš Nebeský, chalupník ve Všechlapech

 • * * *

  BROZÁNKY – V souvislosti se snahou nymburského velkoobchodníka Jana Baptisty Nebeského (1842–1920) dokázat svůj původ z rytířské rodiny Nebeských z Vojkovic, vznikl v 90. letech 19. století rodokmen jeho předků z Brozánek. Knižně byl publikován v rámci knihy Josefa Mejtského Příspěvky k dějinám šlechty v Čechách s připojením rodopisu rytířů Nebeských z Vojkovic (Praha, 1901). Dokumenty o spojení (smyšleného) rytířského rodu Nebeských s předky Jana B. Nebeského byly zfalšovány, takže obnovení šlechtictví, kterého se Jan B. Nebeský dočkal roku 1896, bylo zase zrušeno roku 1904. Nicméně rodokmen Nebeských z Brozánek do počátku 18. století byl zpracován spolehlivě.
  (anonym), Rod rytířů Nebeských z Vojkovic (1898).
  Josef Mejtský, Rodopis rytířů Nebeských z Vojkovic (1901).
  Josef Mejtský, Listář rytířů Nebeských z Vojkovic (1901).
  Josef Mejtský, Rodokmen rytířů Nebeských z Vojkovic (1901) – pdf.
  Jiří J. K. Nebeský, Vymyšlená šlechta aneb Sedmileté rytířství Jana B. Nebeského z  Wojkowicz (Heraldická ročenka 2006)
  O takřka sto let později (1998) zadal Miroslav Nebeský (*1945) vypracování svého rodokmenu dr. Janu Podholovi. Ten se soustředil na předky zadavatele a znovu se dostal k brozáneckým Nebeským. Naše znalosti obohatil nejen o Mejtskému neznámou větev Nebeských, která odešla na konci 18. století do Vodochod, ale zachytil také řadu nositelů příjmení Nebeský / Nebeská, kteří se objevují v matrikách Brozánek a Hořína, aniž se podařilo spojit je s celým rodokmenem (linie Nebeských z Hořína č. 7 je z literatury známá už od roku 1941).
  Nejnověji na rodokmenu pracuje dr. Jan Mašek, který zatím vytvořil nejkomplexnější zpracování genealogie Nebeských do 18. století.
  brozánecká linie Nebeských (1901) – pdf
  brozánecká linie Nebeských (2005) – web
  hořínecká linie Nebeských (1941) – jpg
  celkový rodokmen Nebeských (z Brozánek) (2009) – pdf


  Sběr:
  Václav František Nebeský z Blumenberka (1606–1674)
  Václav Bolemír Nebeský (1818–1882)
  Otakar Nebeský (1858–1922)
  Pavel Nebeský (1861–1913)
  Jan (Nebeský) z Wojkowicz (1880–1944)
  Václav Nebeský (1899–1942)
  Edward Nebeský (1919–2008)


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Stránku provozuje: Jiří J. K. Nebeský
  www.sweb.cz/jjkn
  e-mail: jjknebesky@seznam.cz