Časopis Rodpisné společnosti československé, roč. 13, 1941, Rodopisná galerie, s. 80