• Jan Muk: Středověké jádro zámku v Hranicích.
    Archeologica historica 19, 1994, s. 65–70