Ladislav Valenta, K vývoji zemědělského družstevnictví na Hranicku před rokem 1948
Sborník Státního okresního archivu Přerov 2000, s. 236-245