na úvodní stranu

| OBSAH |


Biografický slovník k dějinám městě Hranic (31)
Václav Preys (32)
Jacob Caprinal (35)
Johannes Brustman (37)
Václav Banovský z Banova (38)
Jan Poláček (39)
Carolus Böhm (41)
Josef Anton Böhm (41)
Karel Ludvík Chrámek (44)
Antonín Chabela (45)
Libor Scholz (45)
Matěj (Mathias) Mikšíček (46)
Karl Umlauff (48)
Rudolf Schlatauer (49)
František Šromota (50)
Vojtěch Bartovský (51)
Alfons Sedláček (54)
Iwo Bauše (55)
Karl Kettner (56)
Franz Jeschke (57)
Josef Šoupal (58)
Miloš Semerád (61)
seznam již otištěných biografií:
AUJEZDECKÝ VÁCLAV
BÖHM IGNÁC
BÖHM VÁCLAV (JAN)
BOKKELEN van LAMBERT
BŘENEK JOSEF
BŘEZOVSKÝ JAN
BURKEŠ ADAM
ČAPUTA ONDŘEJ
ČERVENKA JAN
DOBŘICKÝ KAŠPAR
DOBRUŽSKÝ LUKÁŠ
DRABÍK MIKULÁŠ
DUKÁT TOBIÁŠ
DVOŘÁK ANTONÍN
FIALA GEORG
FIALA JOSEF
FRANTA NICOLAUS
FRANTIŠEK MARTIN VLACH
FROMBEK (FROMBECK) CARL
FRYMEL JAN
GALLAŠ FRANTIŠEK
GALLAŠ JOSEF HEŘMAN AGAPIT
GEŘPICKÝ JAN
GÖDINGER NIKLAS
GROSS FERDINAND
HAANEN van REMI
HERBELLIUS JAN KYJOVSKÝ
HLADKÝ JOSEF
HRDINA JOSEF
HELBACH SEBASTIAN
HELSNER FERDINAND
HOLUB z NADĚJOVA ALEXANDR
HOŘÍN JOSEF
HRANICKÝ JIŘÍ
HRDLIČKA ALOIS
CHMEL FRANTIŠEK
JAN KONVÁŘ
JONATA DANIEL
KALOUS ALOIS VON WESTFELDERN
KOSTKA-FILON
KRAUSOVÁ MARIE
KREMZ LUKÁŠ
MĚCHOVSKÝ LUKÁŠ
MILLIAN TADEÁŠ
NAVRÁTIL MATYÁŠ
NESSELIUS (NESSEL) MARTIN, roz. KOPŘIVA
NOVOTNÝ LUDVÍK
OECONOMO JIŘÍ
OLŠOVSKÝ FRANTIŠEK
OLŠOVSKÝ ARTUR
PETRUK VASIL
PEŠL PEREGRIN
PINKAVA JAN
PISKOŘ ANTONÍN
PISKOŘ BALTAZAR
PISKOŘ JOSEF
RABBINOWICZ JAKUB
RÁBL FRANTIŠEK
RVAČOVSKÝ LORENC
RYPAR (RIPAR) JAN KAREL
SMETANA BEDŘICH
STEINER JAN
STREJC JIŘÍ
SUMBAL JAN
ŠIMON HRANICKÝ
ŠKARNICL ALOIS
ŠKARNICLOVÁ AMÁLIE
ŠTRAFA MARTIN
ŠTURM ADAM
ŠUMBERA IGNÁC
VÁCLAV KONVÁŘ
VÁCLAVÍK (WATZLAWIK) FRANTIŠEK
VETTERUS (VETTER) DANIEL
VRÁNA BARTOLOMĚJ
WEYNER KRYŠTOF
WICHERA RAJMUND
ZIKMUNDEK MARTIN
ŽÁČEK JOSEF
poznámka (71)
Příloha: Purkmistři (představení města) a rychtáři města Hranic 1650-1850 (72)


| OBSAH |