Věstník. Rozhledy historické, topografické, statistické, národopisné, školské po okresním hejtmanství Poděbradském (měsíčník vydávaný v Bobnicích u Nymburka) 1898, č. 1, s. 1-2 a č. 2, s. 17-19