Josef Mejtský,
Příspěvky k dějinám šlechty v Čechách s připojením rodopisu rytířů Nebeských z Vojkovic
Praha, vlastním nákladem, 1901