na úvodní stranu

| OBSAH |


obálka (přední strana)
titulní list
Památce selského buditele Jar. Bureše
poznámka
Slova T. G. Masaryka, presidenta Osvoboditele
Z odkazu českého sedláka a státníka Antonína Švehly
Karel RIEGL: Úvodem
Jar. BUREŠ: Důležitost odborného vzdělání pro dorost rolnický

BUREŠOVI PŘÁTELÉ VZPOMÍNAJÍ
Jar. BÉM: Za přítelem Burešem
Jan ČÍHAL: Památce slavného buditele Jaroslava Bureše
Arnošt DADÁK: Vzpomínka na ředitele a poslance Jaroslava Bureše
Alois GUTH: Tiché vzpomínky
Frant. HRUBEC: Burešovi žáci vzpomínají
Frant. JANČÍK: Památce dobrého průkopníka
Jar. KALÁB: Vzpomínky na mého prvního ředitele Jaroslava Bureše
Alois KOCIAN: Za ředitelem Jaroslavem Burešem
Frant. KOCIAN: Památce zesnulého přítele Jaroslava Bureše
Karel KOČÍ: Za ředitelem Jaroslavem Burešem
Albín KONEČNÝ: Rakov vzpomíná
Čeněk KRAMOLIŠ: Válečná vzpomínka na poslance Jaroslava Bureše
Josef KUROVEC: Smutné vzpomínky
Jindř. MACKOVÍK: Od pluhu za katedru
A. M.: Karel Richter, Burešův spolupracovník
Frant. OKLEŠTĚK: Vzpomínka na ředitele hospodářské školy a poslance Jar. Bureše v Hranicích
A. M.: Poslanec Okleštěk v Hranicích
Dr. ing. Ed. REICH: Za Jaroslavem Burešem
Dr. J. ROZKOŠNÝ: Za zvěčnělým ředitelem Jaroslavem Burešem
Frant. ŘEZNÍČEK: Za přítelem Jaroslavem Burešem
Ing. Ant. STACH: Frant. ŘEZNÍČEK: Vynikající pracovník našeho zemědělství
Dr. Fr. STANĚK: Za zemřelým přítelem
Desáté výročí smrti — den vzpomínky
Posl. Em. VENCL: Za zemřelým kolegou a přítelem
Frant. ZAMAZAL: Vzpomínky na ředitele Jaroslava Bureše

SOUDNÍ OKRES HRANICKÝ
Alfa V. MUSIOL: Soudní okres hranický
Alfa V. MUSIOL: I. Přehled
Alfa V. MUSIOL: II. Povrch
Alfa V. MUSIOL: III. Vodstvo
Alfa V. MUSIOL: IV. Geologické složení
Alfa V. MUSIOL: V. Podnebí
Alfa V. MUSIOL: VI. Zemědělství
Miroslav KOTT: VII. Národnostní poměry
Antonín BALÍK: VIII. Hospodářské poměry a jich zlepšení
JUDr. Al. NĚMEC: IX. Sociální a zdravotní péče
MUDr. Zd. ŠTEKL: X. Zdravotnictví na Hranicku
Alois DOHNAL: XI. Zvěropolicejní péče o domácí zvířectvo
JUDr. Al. NĚMEC: XII. Venkov ve styku se soudem
Florian FRGAL: XIII. Úkoly četnické služby
Stan. ZAPLETAL: XIV. Okres hranický, něho majetek, dluhy a hospodaření
Stan. ZAPLETAL: XV. Finance našich obcí a jejich investiční podnikání
Martin DOLEŽEL: XVI. Dopravnictví
Frant. KABÍLKA: XVII. Silniční projekty
Ing. Ant. KUBÍK: XVIII. Úprava Bečvy

KULTURA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PENĚŽNICTVÍ NA HRANICKU
Alfa V. MUSIOL: Dějiny Okresního hospodářského spolku hranického v Hranicích
Alfa V. MUSIOL: Stručné dějiny zem. odborné hospodářské školy v Hranicích
Josef SKLENÁŘ: Dobudování hospodářské školy
Alfa V. MUSIOL: Spolek absolventů hospodářské školy v Hranicích
Bedř. HAVRÁNEK: Lidová škola hospodářská v Drahotuších
Fr. KRATOCHVÍL: Lidová škola hospodářská v Kelči
František KOZÁK a Josef LAPČÍK: Hospodářské družstvo v Hranicích
František KOZÁK a Jan DROZD: Rolnické mlékařské družstvo v Hranicích
Karel KOČÍ: Pozemková reforma na Hranicku
Karel KOČÍ: Nový chovatelský zákon a jeho vliv na zvelebení dobytka
Oldřich POLÁK: Kontrola užitkovosti a dědičnosti hosp. zvířat na Hranicku
Alfa V. MUSIOL: Dvacetpět ročníků „Zpráv hospodářských"
Jan HRAB: Jan Bezděk, rolník z Velké
Vladimír KOHOUT: Jak se sedlačilo roku 1860 až 1932
Arnošt DADÁK: O vzniku „Milotického hospodáře" a Družstva „Hospodář" v Miloticích nad Bečvou
Karel ROZMARÍN: Vývoj republikánského dorostu
František ČÍHAL: Kontribučenská záložna v Hranicích
František ČÍHAL: Městská spořitelna v Hranicích
František ČÍHAL: Spořitelní a záloženské spolky na Hranicku
František ČÍHAL: Záložny v soudním okrese hranickém
František ČÍHAL: Lidová zemědělská záložna v Opavě, odbočka v Hranicích
František ČÍHAL: Okresní záložna v Lipníku n. B.
Josef ÚLEHLA: Zemědělská nemocenská pojišťovna v Hranicích
Josef ÚLEHLA: Okresní nemocenská pojišťovna v Hranicích
Josef ŠINDEL: Zemědělské oddělení při museu v Hranicích
Svat. PAZDERA: Ochotnická divadla na hranickém venkově
X. Y.: Záhorská kronika", vlastivědný sborník Záhoří a Pobečví
Alfa V. MUSIOL: Větrné mlýny na Hranicku
Jar. ŠAFAŘÍK: České časopisy na Hranicku
Jar. ŠAFAŘÍK: Kinová divadla na Hranicku
Jar. ŠAFAŘÍK: Rozhlas — rádio na Hranicku

STATISTICKÉ PŘEHLEDY SOUDNÍHO OKRESU HRANICKÉHO
Alfa V. MUSIOL: I. Všeobecný přehled
II. Kulturní přehled
III. Zemědělský přehled po stránce organisační a odborné
IV. Zemědělský přehled po technické stránce.
V. Přehled obcí, osob a obecního majetku.

NAŠE OBCE, JEJICH VÝVOJ A STAV
Alfa V. MUSIOL: Město Hranice
Alfa V. MUSIOL: Hranice. Dějiny města a okresu. Kapitola I. až VII.
Alfa V. MUSIOL: VIII. Rozdělení půdy v Hranicích
Alfa V. MUSIOL: IX. Živnosti. Peněžní ústavy
Alfa V. MUSIOL: X. Úřady a školy
Alfa V. MUSIOL: XI. Vývoj hranického školství
Alfa V. MUSIOL: XII. Kostely a j.
Alfa V. MUSIOL: XIII. Úřednictvo města Hranic
Alfa V. MUSIOL: XIV. Starostové v Hranicích
Alfa V. MUSIOL: XV. Okresní hejtmani
Účtárna města: Jmění, dluhy a podniky města Hranic. Plynárna. Lázně. Vodovod
Václav KVAPIL: Městská policie v Hranicích
Policejní úřad: Okresní úřad práce
Policejní úřad: Státní stravovací akce
Policejní úřad: Okresní spolek pro nezaměstnané
Policejní úřad: Polévková akce
Policejní úřad: Záchranná stanice
Václav KVAPIL: Zrušení vojenského hřbitova a zbudování mausolea
Václav KVAPIL: Veřejná doprava v Hranicích
Václav KVAPIL: Židé v Hranicích, jejich synagoga a hřbitov
Václav KVAPIL: Všeobecná nemocnice
Václav KVAPIL: Ozdravovna Komenského v Hranicích
Václav KVAPIL: Ústav České zemské péče pro výchovu duševně úchylné mládeže v Kelči
Václav KVAPIL: Ústav Cyrilo-Metodějský ve Skaličce
Václav KVAPIL: Chudobince v Hranicích
Václav KVAPIL: Přehled školství v Hranicích
Václav KVAPIL: Městská hudební škola Bedřicha Smetany
Václav KVAPIL: Odborná škola pro žen. povolání Charlotty G. Masarykové
Redakce: Spolky na Hranicku: kulturní, pěvecké, národní, obranné, sociálně zdravotní, hasičské, tělocvičné, legionářské, vojenské a odborné
Redakce: Politické strany
Redakce: Konsumní družstva
Václav KVAPIL: Ochotnické divadlo v Hranicích
Josef ŠINDEL: Městské museum
Josef ŠINDEL: Pěstování literatury
Karel TULLA: Veřejná čítárna a knihovna v Hranicích

Redakce: Venkovské obce
Fr. DRECHSLER: Babice
Josef KUČÍREK: Bělotín
A. M., redaktor: Boňkov
A. M.: Boškov
Frant. HRUBEC: Černotín
Jaroslav LÁTAL: Drahotuše
A. M.: Dub
Josef BLAŽEK: Heřmanice
A. M.: Heřmánky
Jaroslav ŘEHÁK: Hluzov
Josef GOGELA: Hrabůvka
Arnošt HOLEŇA: Hustopeče n. B.
Adolf JORDÁN: Jindřichov
Antonín SVĚRÁK: Kelč
Joža HARŇA: Klokočí
A. M.: Kovářov
A. M.: Kunčice
A. M.: Kyžlířov
Vojt. CHROMEC: Kozí Loučky
Rudolf HAŠA: Malá Lhota u Kelče
Rudolf HAŠA: Lhotka u Velké
A. M.: Lindava
J. KRÁL, R. MÍK a J. DOHNAL: Luboměř
Frant. BISKUP: Heltínov (osada patřící k Luboměři)
A. M.: Lučice
Frant. GREGOR a J. KLVAŇA: Malhotice
V. HLAVINKA a J. ZAPLETAL: Milenov
Zdeněk DADÁK: Milotice n. B.
J. KŮROVEC a Zd. DADÁK: Z dějin obce Milotic n. B.
A. M.: Nejdek
Svat. PAZDERA: Olšovec
Frant. PITRON: Opatovice
A. M.: Padesát Lánů
Frant. VÝVODA: Paršovice
Frant. KRÁL a L. KRATOCHVÍL: Osada Valšovice
Josef TESAŘÍK: Partutovice
Aug. KONEČNÝ: Polom
Karel RIEGL: K dějinám obce Polomi
Ant. VÁŇA: Poruba
Jan PROKOP: Potštát
Jan FOLTAS: Radíkov
Jar. VACULÍK: Rakov
Karel JIRÁSEK: Rouské
Jan ŠUBERT: Skalička
Josef KOLÁČEK: Slavíč
L. HAUBELT a J. ŠEVČÍK: Spálov. Memorandum Spalovska
A. M.: Středolesí
Karel LEV: Střítež n. L.
Špičky
Boh. MATÝSKA: Těšice Horní
Frant. SEGEŤA: Těšice Dolní
Josef PAVEL: Uhřinov
Ant KLVAŇA: Ústí
Josef CVEK: Velká
Jan VRÁNA: Vysoká
Frant. STEINER: Zámrsky
Karel ŠNITZER: Zbrašov
Antonín a Marie FRÖHLICHOVI: Lázně Teplice n. B.
Jan KOSTIHA: Teplice nad Bečvou

DOSLOV REDAKCE
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
VYSVĚTLIVKY K OBRAZOVÉ PŘÍLOZE
INSERTNÍ PŘÍLOHA
OBSAH
TECHNICKÉ ÚDAJE
obálka (zadní strana)

| OBSAH |