Vedle textů, k nimž autorská práva podle českého i evropského práva již vypršela, přináší tato stránka také práce autorů žijících a autorů zemřelých dříve než před sedmdesáti lety. V některých případech se tak děje s výslovným souhlasem autorů, případně vydavatelů, ve většině případů však nebylo v silách editora stránky majitele autorských a vydavatelských práv kontaktovat. Při množství autorů zejm. článků v periodikách je to prakticky nemožné.

Pokud jste majiteli autorských či vydavatelských práv k některým ze zde zpřístupněných textů, prosíme Vás o shovívavost. Hodláte-li usilovat o stažení textu, zvažte prosím následující:
• stránka je zcela nekomerční, přístup je zdarma
• komerční potenciál odborných textů z oblasti společenských věd je dosti nízký
• zpřístupněné texty v maximální možné míře odpovídají původním časopiseckým / knižním otiskům
• elektronická publikace zvyšuje dostupnost Vašich textů, které pravděpodobně byly psány právě proto, aby dostupné byly

Osobně se domnívám, že stránka autory textů nepoškozuje, spíše autorům pomáhá a při dosažení jisté míry komplexnosti může pomoci i celé odborné disciplíně, v níž „shánění literatury“ tvoří často nejzdlouhavější část práce.