BÖHMISCHE, MÄHRISCHE UND SCHLESISCHE HERALDISCHE BIBLIOTHEK • BOHEMIAN, MORAVIAN AND SILESIAN HERALDIC LIBRARYvocabulary | wörterbuch | vocabulaire | vocabolario | vocabulario | словарь

momentálně zde najdete více než 26.200 stran textů

Jen zlomek z široké produkce českého heraldického písemnictví je možno nalézt na internetu, zkoušíme to tedy změnit v domnění, že širší dostupnost odborněji laděných textů bude ku prospěchu těm, kteří je napsali, i těm, kteří hledají informace. Texty jsou naskenovány a uloženy ve formátu pdf, tomu samozřejmě odpovídá velikost souborů (velká). Uvítáme pomoc a spolupráci ze strany vydavatelů, autorů i majitelů tisků.
Autorská práva    Poznámky    připravuje Jiří J. K. Nebeský     Aktualizace 5. 3. 2024

Výsledky vyhledávání nemusí být úplné!


 
 

Čeněk Zíbrt: Bibliografie české historie I (1901) – laskavě poskytl A. F. Malinovský
oddíly: Heraldika, Genealogie • strany: 242–274 (Heraldika), 275–312 (Genealogie – Všeobecně, písmena A–B), 312–338 (Genealogie – písmena C–D), 338–360 (Genealogie – písmena E–G), 360–395 (Genealogie – písmena H–J), 395–427 (Genealogie – písmeno K), 427-467 (Genealogie – písmena L–M), 467-501 (Genealogie – písmena N–Q), 501-521 (Genealogie – písmena R–Ř), 521-578 (Genealogie – písmena S–Š), 578–619 (Genealogie – písmena T–W), 619–631 (Genealogie – písmena Z–Ž), 669–674 (Genealogie – zkratky, obsah)

Adalbert Král v. Dobrá Voda: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien (1904)

Hans von Bourcy: General-Index zu den Periodischen Publikationen der Heraldischen Gesellschaft „Adler“ in Wien 1871–1930 (1931–1932)

Pavel Palát a kolektiv: Bibliografie české práce heraldické I. (1983) – komentovaná bibliografie české heraldické práce v letech 1900–1980. Vyšel pouze první díl, mapující oborová periodika. On-line: Heraldická Terminologická Konvence.

Vladimír Růžek: Česká heraldická literatura od roku 1946 do roku 1980 (1984)

Heraldika na stránkách Sborníku archivních prací 1950–2000 (2000)

Historický ústav AV ČR – bibliografické databáze – excerpující všechna významnější historiografická periodika.

Michel Popoff: Bibliographie héraldique internationale (2008)

Anton F. Malinovský: Seznam článků v oborových heraldických periodikách (stav k červenci 2016) – bibliografie (xls) obsahuje texty otištěné v heraldicko-genealogických klubových periodikách vydávaných v Česku ve 20. století, z významnějších titulů zatím chybí Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava. Doplňky a opravy prosím posílejte na a.f.malinovsky@centrum.cz.

Anton F. Malinovský: Almanach českých šlechtických rodů | Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 1996–2028 – rejstřík hesel (xls) obou řad soudobých českých šlechtických almanachů.

Vladivoj Tomek: Heraldicko-genealogické články mimo oborová periodika (červenec 2014) – bibliografie (xls) obsahuje texty otištěné mimo heraldicko-genealogická klubová periodika. Doplňky a opravy prosím posílejte na vladivojtomek@seznam.cz.

Vladivoj Tomek: Rody podle predikátu (prosinec 2015) – bibliografie (xls) zachycuje české šlechtické rody v základních genealogických a bibliografických dílech oboru.

Anton F. Malinovský: Genealogicko-heraldický hlas – bibliografie (xls) periodika Slovenské genealogicko-heraldické společnosti (www.genealogy-heraldry.sk). 
 

Bartoloměj Paprocký z Hlohol:
Gniazdo cnoty (1578)
Herby rycerztwa polskiego (1584 – druhé vydání 1858)
Zrdcadlo slavného Markrabství moravského (1593)
Diadochos (1602)
Štambuch slezský (1609)


Rudolf Johann Graf Meraviglia-Crivelli: Der Böhmische Adel (1886)
strany: I–XVI | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101–110 | 111–120 | 121–130 | 131–140 | 141–150 | 151–160 | 161–170 | 171–180 | 181–190 | 191–200 | 201–210 | 211–220 | 221–230 | 231–240 | 241–250 | 251–260 | 261–270 | 271–280 | 281–290 | 291–296 | tabulky: 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101–110 | 111–120 | 121–130 | 131–144 | rejstřík na s. VI–XVI
Niederer Adel (1–187), Fürstenhäuser (188–210), Nachträge (211–276), Abgestorbener Adel (277–296)


Heinrich von Kadich – Conrad Blažek: Der Mährische Adel (1899)
strany: I–IV | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101–110 | 111–120 | 121–130 | 131–140 | 141–150 | 151–160 | 161–170 | 171–180 | 181–190 | 191–200 | 201–210 | 211–220 | 221–230 | 231–240 | 241–250 | 251–260 | 261–270 | 271–280 | 281–290 | 291–300 | 301–310 | 311–321
tabulky: 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101–110 | 111–120 | 121–130 | 131–140 | 141–150 | 151–160 | 161–170 | 171–180 | 181–190 | 191–200 | 201–210 | 211–215 | rejstřík na s. 301–321
Die Familien (1–193), Nachtrag I (194–284), Nachtrag II (257–284), Domherren von Olmütz (285–300)


Conrad Blažek: Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz I–III (1887–1894)


Antonín Masák: Pečeti šlechty české, moravské a slezské (1905–1914) – digitalizoval A. F. Malinovský


Martin Kolář – August Sedláček: Českomoravská heraldika – část všeobecná (1902)
Předmluva, Rozvržení díla (3–8)
I. Úvod do heraldiky. Čím jest česká heraldika samorostlá (9–14)
II. Vyměření heraldická – Erby korporací světských, duchovních, rytířských řádů duchovních. Erby daly jména rodinám. Erby vzaty byly od jmen osad, Příjmí šlechtických rodin od erbů vzatá (15–34)
III. Dějiny erbů, erbovního práva a heraldiky (35–42)
IV. Dějiny erbovního práva. Právo erby udíleti a je polepšovati – Polepšení erbů šlechtických (43–68)
V. Právo erbovní. Stejnost erbů svědčí o společném původu (69–81)
VI. Dějiny české heraldiky – O pramenech. Seznam erbovních listů šlechty českomoravské do r. 1526 (82–110)
VII. O vývodech a pohřbech (111–134)
VIII. Barvy a kožešiny (135–143)
IX. Terminologie. Zvláštnosti filologické heraldických názvů jak předmětů tak i jich vlastností (144–146)
X. Štít a jeho kusy (147–166)
XI. Obecná erbovní znamení – Čtvernohá zvířata. Ptáci. Ryby, obojživelníci, hmyz. Rostliny v heraldice. Tělesa nebeská a vyobrazení erbovní vzatá od země a jejích částí. Fantastické tvary. Z části lidé, z části zvířata. Části rozdílných zvířat. Umělá vyobrazení erbovní. Nástroje, nářadí, náčiní a nábytek. Stavby a jejich části. Šaty, ozdoba a odznaky důstojnosti. Zbraně a části jejich. Pečeti táborské. Kříže, znamení a známky (167–222)
XII. Helma – Tvary helmic. Helmy kbelíkové. Otevřené helmy. Zavřité helmy. Nátěr helmy. Počet a poměr helmic. Postavení a hodnost helmy. Koruny a točenice. Pokrývadla nebo fafrnochy (223–235)
XIII. Klénoty (236–262)
XIV. Ozdobné kusy heraldické – Stany erbovní. Hesla (devise). Korouhve, prapory a vlajky (263–279)
XV. Heraldické odznaky hodností a důstojností – Koruny, čepice, klobouky, řády, hole. Koruny důstojností. Klobouky a čepice. Odznaky důstojností za štítem i ve štítě. Odznaky řádů (280–294)
XVI. Vedlejší znamení (výzdoby) (295–304)
XVII. Změny rodného erbu v jednotlivých rozrodech a rodinách, které záměnou heroltského kusu na štítě za obecné erbovní znamení na klenotním místě nastanou – Příklady náhradních erbů. Složené erby. Všeobecné poznámky ku skřížení erbů (305–338)
XVIII. Blasonování – Podrobné popisy. Štít prostý. Štít rozdělený. O štítech na kříž rozdělených. Blasonování svrchní části erbu, ozdobných kusů. Historisování erbů. Navrhování, posuzování, poznávání (339–371)
Přídavek o turnajích (372–377)
Rejstřík jmen osobních a rejstřík věcný (378–436)
Obsah (437–444)


August Sedláček: Českomoravská heraldika – část zvláštní (1925)
I. oddělení – Rodové velcí a rozšíření – 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–88
II. oddělení – Staré rodiny v Čechách – 89–110 | 111–130 | 131–150 | 151–170 | 171–190 | 191–210 | 211–230 | 231–250 | 251–278
III. oddělení – Staré rodiny na Moravě – 279–300 | 301–331
Klíč k poznání starých rodův – 331–354
IV. oddělení – Rodiny erbovní a přistěhovalé – 355–380 | 381–400 | 401–420 | 421–440 | 441–460 | 461–480 | 481–500 | 501–520 | 521–540 | 541–560 | 561–580 | 581–600 | 601–620 | 621–640 | 641–660 | 661–680 | 681–693
Ukazovatel [erbovních znamení] – 694–720 | 721–743Josef Pilnáček: Staromoravští rodové (1930)

Josef Pilnáček: Neznámé rody a znaky staré Moravy, ed. M. Švábenský (1983)

Josef Pilnáček: Rody starého Slezska (1991)

 
 

Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Prazenaskenoval A. F. Malinovský
I
1893
1
2
3
4
II
1894
1
2
3
4
III
1895
1
2
3
4
IV
1896
1
2
3
4
V
1897
1
2
3
4
VI
1898
1
2
3
4
VII
1899
VIII
1900
IX
1901
X
1902
XI
1903
XII
1904
XIII
1905
XIV
1906
1
4
XV
1907
XVI
1908
přílohy
A. Masák:
V. Král:
V. Král:
XXXIV
1926
• Časopis Společnosti přátel starožitností možno koupit u Společnosti přátel starožitností.

Herald – neodvislý měsíčník politický, vědecký a zábavnínaskenoval J. J. K. Nebeský
I
1901
1
2
3

Časopis Rodopisné společnosti československé v Prazenaskenoval A. F. Malinovský
I
1929

A. F. Malinovský: REJSTŘÍK

II
1930

III
1931
1
4

IV
1932
1
2

V
1933
1
2
VI
1934

VII–VIII
1935–1936

IX–X
1937–1938
1
XI
1939
1
2

XII
1940
1
2
Rodopisná galerie Randa, Felix, Zeyer
XIII
1941
3
4
Rodopisná galerie Klíč, Sternberg, Staré selské rody
XIV
1942
3
4
Rodopisná galerie Svobodníci v Holýšově
XV
1943
1
4

XVI
1944

XVII–XVIII
1945–1946


Sborník Jednoty starých českých rodůnaskenoval A. F. Malinovský
I
1930
1
2
3
4
A. F. Malinovský: REJSTŘÍK

II
1931
1
2
3
4
III
1932
1
2
IV
1933
1
2
V
1934
1
2
VI
1935
1
2
VII
1936
1
2
VIII
1937
1
2
3
4
IX
1938
1
2
3
4
X
1939
1
2
3
4
XI
1946
XII
1947–1948
XIII
1949

Erbovní knížkanaskenoval J. J. K. Nebeský

Heraldický dopisnaskenoval A. F. Malinovský
1943
1
2
3
4
1944
5
6
7
8
9
1945

Rodokmennaskenoval A. F. Malinovský
I
1941
1
I
1946
1
2
3
4
A.F. Malinovský: REJSTŘÍK
II
1947
1
2
3
4
III
1948
1
2
3
4

Heraldický časopisnaskenoval A. F. Malinovský
I
1948
1
2
3
4
A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II
1949
1

Heraldika / Heraldika a genealogie
1968–2011 – ke stažení zde

Zpravodaj pro přátele rodopisu a heraldikynaskenoval J. J. K. Nebeský
I
1969

Erbovní sešitnaskenoval J. J. K. Nebeský
I
1968–1969
1
2
A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II
1970
5
8
III
1971
9
11

Heraldická ročenkanaskenoval J. J. K. Nebeský
1 / 1974

A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
2 / 1975

3 / 1976

4 / 1977

5 / 1978

6 / 1979

7 / 1980

8 / 1981
9 / 1982

10 / 1983

11 / 1984

12 / 1985

13 / 1986

14 / 1987

15 / 1988
16 / 1989

17 / 1990

18 / 1991

19 / 1992

20 / 1993

21 / 1994
22 / 1995

23 / 1996

24 / 1997

25 / 1998

26 / 1999–2000

27 / 2001–2002

28 / 2003–2004

29 / 2005

30 / 2006

31 / 2007

32 / 2008

33 / 2009

34 / 2010

35 / 2011

• Dostupné svazky možno koupit u Heraldické společnosti v Praze
Seit 1984 enthalten die Heraldischen Jahrbüchern Zusammenfassungen in Deutsch.

Documenta Heraldica – ve fulltextové podobě: Heraldická Terminologická Konvence
I
1978
1
2
3
4
A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
II
1979–1980
1
2
3
4
5

Listy / Zpravodaj Genealogické a heraldické společnosti v Prazezapůjčil P. Kropáček • naskenoval J. J. K. Nebeský
I
1969–1971
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A. F. Malinovský:
REJSTŘÍK
II
1972–1973

III
1974–1976
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV
1976–1977
1
2
3
4
5
6
V
1977
1
2
3
4
VI
1978
1
2
3


VII
1979

VIII
1980
1
2
3


IX
1981

X
1990
XI
1991


XII
1992

2

XIII
1993XIV
1994


XV
1995


XVI
1996

XVII
1997


XVIII
1998


XIX
1999XX
2000
1XXI
2001

XXII
2002

XXIII
2003

XXIV
2004XXV
2005XXVI
20064

XXVII
2007

XXVIII
2008

XXIX
2009

XXX
2010

XXXI
2011

XXXII
2012

XXXIII
2013

XXXIV
2014

• Dostupná čísla možno koupit u České genealogické a heraldické společnosti v Praze

Zpravodaj pobočky ČGHSP v Ústí nad Orlicí 1977–1988obsah ZGHSÚ (neúplné)

Genealogické a heraldické informacezapůjčil P. Kropáček (I–II), zprostředkoval V. Walter (I–XV) • naskenoval J. J. K. Nebeský

1978
A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
I
1981
0
II
1982
1
2
3
4
III
1983
1
2
3
4
IV
1984
1
2
3
4
V
1985
1
2
3
4
VI
1986
VII
1987
1
VIII
1988
1
4

IX
1989

X
1990

XI
1991

XII–XIII
1992–1993

XIV–XV
1994–1995

I (XVI)
1996

II (XVII)
1997

III (XVIII)
1998

IV (XIX)
1999

V (XX)
2000

VI (XXI)
2001

VII (XXII)
2002

VIII (XXIII)
2003

IX (XXIV)
2004

X (XXV)
2005

XI (XXVI)
2006

XII (XXVII)
2007

XIII (XXVIII)
2008

XIV (XXIX)
2009

XV (XXX)
2010

• Dostupná čísla možno koupit u Moravské genealogické a heraldické společnosti

Zpravodaj ostravské pobočky GHSP / Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostravanaskenoval J. J. K. Nebeský
1978
1
2

1979
3
4
5
6

1980–1981
7
8
9

1982

1983

1984

1985

1986
1987

1988

1989

Orlice – časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historickénaskenoval J. J. K. Nebeský
1990
1
2

1991
1
2

1992
1
2

1993


Sborník příspěvků ze Setkání genealogů a heraldiků v Ostravěnaskenoval J. J. K. Nebeský
I
A. F. Malinovský: REJSTŘÍK

II
III
IV


Jihočeský herold – Časopis o historii a pomocných vědách historickýchlaskavě poskytl Ing. Milan Daněk
2001
1
2
A. F. Malinovský: REJSTŘÍK
2002
1
2
2003
1
2004
1
2
2005
1
2
2006
1
2
2007
1
2
2008
1
2
2009
1
2
2010
1
2
2011
1
2
2012
1
2
2013
1
2
2014
1
2
2015–2023
• Dostupná čísla možno koupit na emailu jihocesky.herold@seznam.cz


FLAGGEN, WAPPEN und SIEGEL – Änderungen und Ergänzungen (1986–1999): Heft 1 | Heft 2 | Heft 3 | Heft 4 | Heft 5 | Heft 6 | Heft 7 | Heft 8 | Heft 9 | Heft 10 | Heft 11 | Heft 12 | Heft 13 | Heft 14 | Heft 15 | Heft 16 | Heft 17 | Heft 18 | Heft 19 | Heft 20 | Heft 21 | Heft 22 | Heft 23 | Heft 24 | Heft 25 | Heft 26 | Heft 27 | Heft 28 | Heft 29 | Heft 30 | Heft 31 | Heft 32 | Heft 33 | Heft 34 | Heft 35 | Heft 36 | Heft 37 | Heft 38 | Heft 39 | Heft 40 | Heft 41 | Heft 42 | Heft 43 | Heft 44 | Heft 45 | Heft 46 | Heft 47 | Index 1–91 – digitalizoval A. F. Malinovský

A. F. Malinovský: Signum historiae – rejstřík

 
 

J. Štěpán: Heraldická tvorba na dvoře olomouckých biskupů na přelomu renesance a baroka (2008) – resumé právě vydané studie
K. Müller: K heraldickým památkám hradu Hukvaldy (2007)
J. Nebeský: České znaky v běhu staletí | Czech Heraldry through the Centuries | Emblemes tcheques dans le cours des siecles | Wappen in den Ländern der Böhmischen Krone | Вековая история чешских гербов | Los escudos checos en el transcurso de los siglos (2007) – článek blbý, avšak v několika jazycích
P. Tybitancl: Poznámky k heraldickému vývodu Václava Popela z Lobkowicz a jeho manželky Markéty Františky rozené hraběnky z Dietrichsteina na Mikulově (2006)
I. Purš – J. Hausenblasová: Kontakty Michaela Maiera s Rudolfem II. v Praze roku 1609 (In: Studia Rudolphina 2005) – alchymistické symboly v heraldice
M. Ryantová: Neznámý fragment štambuchu Felixe Kaplíře ze Sulevic ve Stuttgartu (2005)
M. Svobodová: Rodinná kronika Václava Viléma Cetenského z Cetně a jeho potomků z let 1677–1769 v rukopise XXIII F 93 (2005)
D. Kütner: Soupis pečetí ve Státním okresním archivu v Přerově (2003)
Wappenbuch Simon Haendel's, Vědecká knihovna v Olomouci, sign. M I 472 (2003) – německý štambuch ze 2. pol. 16. stol.
J. Štěpán: Rektorské, regentské a konviktuální pečeti olomoucké univerzity od konce 16. století do roku 1747 (2002)
katalog Česká panovnická a státní symbolika – Vývoj od středověku do současnosti (2002 – ukázka)
J. Stibor – K. Müller: Bludovický zvon z roku 1617 – Těšínská šlechta na Dolních a Horních Bludovicích před Bílou horou (2002)
K. H. Feder: Die ritterliche ungarische Gesellschaft vom Drachen (Societas draconis) (2000)
P. Blattný a kol.: Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu (1999) | web
A. Kalous: English heraldic terminology: Analysis and comparison with czech (1998) – anglicko–česká heraldická terminologie
V. Elznic: Renobilitační procesy pražské (1986)
V. Palivec: Heraldická symbolika (1978) – poskytl A. F. Malinovský
katalog k výstavě Husitství v erbech (1976) – poskytl A. F. Malinovský
J. Sajner: G. J. Mendels Wappen (1974) – poskytl A. F. Malinovský
D. Stará: Konvářské značky pražských mistrů (1974) – poskytl A. F. Malinovský
A. Karlovský: Astronomical motifs as armorial charges (1972)
B. Šimek: Rukověť heraldikova (1972)
B. Ryba: Epitafy v kapli betlemské (1952) – poskytl A. F. Malinovský
Vocabulaire - Atlas Héraldique | Français – English – Deutsch – Español – Italiano – Nederlandsch (1952)
V. Kočka: Unhoštské rodiny erbovní (1948) – poskytl A. F. Malinovský
V. Palivec: Erbovní lékaři v Čechách (1941) – poskytl A. F. Malinovský
V. Rytíř: Heraldické tinktury (1941) – poskytl A. F. Malinovský
V. Rytíř: Heraldická růže (1941) – skeny poskytla Hukvaldská heraldická galerie
M. Volf: Drobná šlechta v Mirovicích před třicetiletou válkou (1940) – poskytl A. F. Malinovský
B. Strér: Erbovní rodiny v Domažlicích (1937) – poskytl A. F. Malinovský
A. Markus - J. Pilnáček: Znamení a znaky nešlechticů (1933 | 2004)
A. Procházka: Erby okresu vyškovského (1932) – skeny poskytla Hukvaldská heraldická galerie
V. Vojtíšek: Znak hlavního města Prahy (1928) – poskytl K. Chobot
V. Vojtíšek: O pečetěch a erbech měst pražských i jiných českých (1928) – poskytl S. Kasík
V. Vojtíšek: Naše státní znaky (staré a nynější) (1921) – poskytl K. Chobot
V. Houdek: Moravské vývody erbovní (1917)
A. Sedláček: Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanův (1914, dodatky 1923)
V. Houdek: Náhrobky Prusinovských z Víckova (1914)
H. Ströhl: Städte-Wappen von Österreich–Ungarn (1904) – výběr Čechy, Morava, Slezsko – poskytl S. Kasík
F. Bernau: Studien und Materialien zur Specialgeschichte und Heimatskunde des deutschen Sprachgebiets in Böhmen und Mähren – Nordwestböhmens Grabmonumente (1903) – poskytl S. Kasík, skenoval O. Kotyza
F. Bernau: Studien und Materialien zur Specialgeschichte und Heimatskunde des deutschen Sprachgebiets in Böhmen und Mähren – Deutschböhmens Adelshalle (1903) – poskytl S. Kasík, skenoval O. Kotyza
V. Král: Znaky rodů českých (1894–1902) – poskytl S. Kasík, skenoval O. Kotyza
V. Král: Znaky měst českých (1894–1899) – poskytl S. Kasík, skenoval O. Kotyza
Znaky rodů českých (b.d.) – poskytl S. Kasík, skenoval O. Kotyza
A. Bauer: Die Adelsdocumente österreichischer Alchemisten (1893)
M. Gritzner: Grundsätze der Wappenkunst verbunden mit einem Handbuch der heraldischen Terminologie (1889) – on-line
E. A. Krahl: Mährisches Wappenbuch vom Jahre 1888, ed. R. Belcredi (1888 | 1986)
J. Ledr: Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína (1886)
M. Kolář: Nejstarší pečeti šlechty české až do roku 1300 (1883)
A. Rybička: Královéhradecké rodiny erbovní (1873) – poskytl A. F. Malinovský
C. v. Querfurth: Kritisches Wörterbuch der Heraldischen Terminologie (1872) – poskytl S. Kasík
V. Widimsky: Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates – Königreich Böhmen (1864) – poskytl S. Kasík
P. von Rádics: Über drei alte Stammbücher des Laibachers Museum (Wagensperg, Lamberg, Gablkhoven) (1862) – převzato z Google
A. Rybička: O erbích, pečetěch a znacích stavu kněžského v Čechách (1862) – převzato z Google
A. Rybička: Něco o umění heraldickém (1862) – převzato z Google
F. K. Miltner – H. O. Miltner – J. Neumann: Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen und Medaillen (1852) – poskytl A. F. Malinovský
O. Titan von Hefner: Grund-Saeze der Wappenkunst (1855) – převzato z Google
V. Hájek z Libočan: Kronika česká (1819) – on line na webu Ústřední knihovny FF MU
Erneuert- und Vermehrtes Wappen-Buch (1701) – "starý Siebmacher" na webu – odkazem přispěl Petr Roubíček
J. Ramsler: Blumen des fürstlichen Collegii zu Tübingen (1627) – erbovník studentů tübingenské university s řadou erbů české provenience 
 

A. Schmidt-Brentano: Kaiserliche und k.k. Generale 1618–1815 (2006) | Die k. k. / k. u. k. Generalität 1816–1918 (2007)
V. Líva: Seznamy pražských novoměšťanů za léta 1618–1653 (1937) – poskytl A. F. Malinovský
V. Líva: Studie o Praze pobělohorské III – Změny v domovním majetku a konfiskace (1935) – poskytl A. F. Malinovský
Ottův slovník naučný (1888–1909 + dodatky) – on-line OSN s řadou hesel z oblasti šlechtické genealogie i heraldiky
A. v. Doerr: Der Adel der Böhmischen Kronländer (1900) – poskytl A. F. Malinovský
A. P. Šlechta: Rodopisné rozhledy – Z pravěku do novověku I-1 + rodokmen (1922) • Z pravěku do novověku II-2 – Dějiny Karlíků z Nežetic do sklonku 16. století + rodokmen (1925) • Z pravěku do novověku IV-1 – Jan Šlechta ze Všehrd 1466–1525 (1925) – poskytl A. F. Malinovský
F. J. Häussler: Ahnentafeln und Stammbäume (1929)
L. Nedopil: Deutsche Adelsproben aus dem Deutschen Ordens-Central-Archive (1868)
A. Schimon: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien (1859) – poskytl A. F. Malinovský
C. von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich (1856–1906) – on-line
F. Vlasák: Staročeská šlechta a její potomstvo po třicetileté válce (1856) – převzato z Google
J. G. Megerle von Mühlfeld: Österreichisches Adels-Lexikon 1701–1820 (1822–1824) – převzato z Google
F. Palacký: Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků zemských i dvorských ve Království českem, od nejstarších časů až do nynějška, ed. J. Charvát (1832 | 1941) – poskytl A. F. Malinovský
K. Pilat: Materialien zur diplomatischen Genealogie des Adels der oestrreichischen Monarchie (1812) – poskytl A. F. Malinovský


 
 

Digitální knihovna "České sněmy" – součást Digitální parlamentní knihovny
V. Koblížek: Příspěvek k poznání stavu lékařské terminologie barokního období (1999)
J. Bělič – A. Kamiš – K. Kučera: Malý staročeský slovník (1978)
J. Anděl: Chronologie a nástin dějin všeobecných (1927) – poskytl A. F. Malinovský
V. Vojtíšek: Radnice staroměstská v Praze (1923) – poskytl A. F. Malinovský
H. Jireček (ed.): Codex Juris Bohemici V/3 – Constitutiones Margraviatus Moraviae anno 1628 reformatae (1890) – obsah
J. J. H. Czikann: Die lebenden Schriftsteller Mährens (1812) – obsah
J. W. Monse: Suppenditata ad historiam litterariam Moraviae (1777)