• M. Plaček – Stanislav Miloš: Fortifikační systém Hranic na Moravě.
    Archeologica historica 20, 1995, s. 219–232