na úvodní stranu

| OBSAH |


Vojtěch Bartovský (1876-1910) vydal v roce 1906 knihu HRANICE. Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz spolu s úplným adresářem (německý výtah MÄHRISCH WEISSKIRCHEN, 1907). Aktualizovanou verzi v roce 1924 připravil jeho (tehdy dvacetiletý syn) Vladimír - odtud tedy iniciály V. V.

obálka (přední strana)
obrazová příloha I
titulní list (1)
fotografie zhotovil (2)
věnování (3)
autoři (4)
Předmluva k druhému vydání (5) - Vladimír Bartovský
Literatura, prameny a pomůcky (6)

Hranice leží v široké, zvlněné kotlině mezi výběžky Oderských hor a Karpatské vysočiny (7)
I. Zeměpisná poloha, rozloha, hranice a počet obyvatelstva okresu (10)
II. Zemský povrch celého politického okresu hranického je většinou hornatý (12)
obrazová příloha II
III. Půda celého okresu hranického je zavlažována hojnou měrou vodami (17)
IV. Geologické složení okolí hranického je velmi pestré a rozmanité (20) - Albert Hrab
V. Hospodářské poměry na Hranicku (39) - Karel Kočí
obrazová příloha III
VI. Co se v pravěku na Hranicku událo? (58)
obrazová příloha IV
VII. Slovanská praehistorie na Hranicku skončena byla příchodem mnicha Jurika (65) - Rudolf Liška / dějiny Hranic
VIII. Zalidnění a životní poměry obyvatelstva (117)
IX. Zvláštnosti lidové mluvy na Hranicku (119) - podle Bartošovy Dialektologie moravské
X. Stručné dějiny Kostelíčka, který považován našimi předky za nejstarší v celém okolí (129)
XI. Důležitou živností našich starých předků ve městech stalo se řemeslo (132)
XII. Vedle proslulého soukenictví kvetlo v Hranicích i hrnčířství (138)
XIII. Kroj, život lidu a obyčeje na Hranicku (139)
XIV. Příroda již sama svou příznivou polohou postarala se o zdravotnictví širokého okolí (142)
Uhličité lázně Teplice a jejich prameny (146) - Zdenko Štekl
Zotavovna Okr. nemocenské pokladny v Mor. Ostravě nad Teplicemi u Hranic (150)
XV. Topografický nástin města Hranic (151)
XVI. Umělecká díla, obrazy a jiné na Hranicku (159)
XVII. Historie úsilí Čechů hranických o vymanění - z nadvlády německé (161)
XVIII. President T. G. Masaryk v Hranicích (183)
XIX. Životopis Josefa Heřmana Agapita Galaše (184)
XX. Školství a jeho vývoj na Hranicku (191)
XXI. Snahy města Hranic o českou střední školu (197) - Emil Cigánek
XXII. Hranické městské museum založeno r. 1904 (204) - Jos. Šindel
XXIII. Veřejná knihovna a veřejná čítárna (207) - Mirosl. Kott
XXIV. Život spolkový a organisační v Hranicích (210)
XXV. Vycházky a výlety po okolí hranickém (213)
XXVI. Městská plynárna v Hranicích (216)
XXVII. Rozmach elektrisace na Hranicku (217)
XXVIII. Akciová společnost, první mor. továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Hranicích (220)
XXIX. Školní úřady okresu hranického (221)
XXX. Úřady samostatné, státní a církevní (223)

Volné vydavatelské sdružení "Bartovský" (228)
Věcný rejstřík (zároveň obsah)(229)
Seznam vyobrazení a příloh (231)
inzeráty (232)
obálka (zadní strana)

| OBSAH |