Vojtěch Bartovský, Hranice.
Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz

Hranice, nákladem Vojt. Bartovského, 1906